មើលភាពយន្តកំប្លែងហិណ្ឌូភាពយន្តរ៉ាចាបាបា (១៩៩៤) ។
សម្តែងដោយ៖ Govinda, Karisma Kapoor, Shakti Kapoor, Aruna Irani, Kader Khan, Prem Chopra, Gulshan Grover ។
នាយក: ដេវីដដាវ៉ានអ្នកផលិត: ណាន់ឌូជីថូនីនី។
# លីតាសហ៊ីនមីវវី

►ទស្សនាខ្សែភាពយន្តបូលីវូត - https://bit.ly/-BollywoodMovies

►មើលភាពយន្តហិហិហិហិហិហិ - https://bit.ly/-HindiMovies

►មើលភាពយន្តមនោសញ្ចេតនាហិណ្ឌូ - https://bit.ly/HindiRomanticMovies

►មើលភាពយន្តសកម្មភាពហិណ្ឌូ - https://bit.ly/HindiActionMovies

►មើលភាពយន្តកំប្លែងហិណ្ឌូ - https://bit.ly/HindiComedyMovies

►ទស្សនាភាពយន្តរឿងហិណ្ឌូឌ្រីមដែលទើបនឹងចេញថ្មី - https: //bit.ly/NewReleasedHindiDubbed ...

►មើលភាពយន្តបុរាណហិណ្ឌូបុរាណ - https://bit.ly/OldHindiClassicMovies

►ចូលចិត្តពួកយើងនៅលើហ្វេសប៊ុកៈ https: //www.facebook.com/ultramoviepa ...

►តាមពួកយើងនៅលើ Instagram: https: //www.instagram.com/p/CDONzmHBE ...

►តាមដានពួកយើងតាម Twitter៖ https: //mobile.twitter.com/ultramovie ...

►គេហទំព័រ៖ http://www.ultraindia.com