លោក Bhanu Pratap Singh ជាមេភូមិបានឃាត់ខ្លួនកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ឈ្មោះហ៊ីរ៉ាដោយសារតែភាពមិនចេះអក្សរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ប្តេជ្ញាជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីបំពេញក្តីសុបិនរបស់ឪពុកគាត់ក្នុងការកសាងមន្ទីរពេទ្យ។

ភាពយន្ត៖ - សូរិយាវ៉ាន់សាមម (១៩៩៩) | សូរ្យវរ្ម័ន
Starcast: - Amitabh Bachchan, Soundarya, Jayasudha, Kader Khan, Anupam Kher
ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ - អ៊ីវ៉ាសាសតយ៉ាណាសាណា
ផលិតដោយ៖ - G. Adiseshagiri Rao
តន្ត្រីដោយ៖ - អាណូម៉ាលីក

# សូសូរិវ៉ាន់សាមម # អាមីបាបាបាចឆានសុនដារ៉ា # អាណាប៉ូមឃឺ
--------------------------------------
សម្រាប់ភាពយន្តបន្ថែម
ជាវៈ @https: //www.youtube.com/GoldminesTele ...

សូមអនុវត្តតាមពួកយើង
ហ្វេសប៊ុក៖ @https: //www.facebook.com/OfficialGold ...

Instagram៖
https: //www.instagram.com/officialgoal ...

Twitter៖
https://twitter.com/GTelefilms