លោក Bhanu Pratap Singh ជាមេភូមិបានឃាត់ខ្លួនកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ឈ្មោះហ៊ីរ៉ាដោយសារតែភាពមិនចេះអក្សរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ប្តេជ្ញាជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីបំពេញក្តីសុបិនរបស់ឪពុកគាត់ក្នុងការកសាងមន្ទីរពេទ្យ។

ភាពយន្ត៖ - សូរិយាវ៉ាន់សាមម (១៩៩៩) | सूर्यवंशम
Starcast: - Amitabh Bachchan, Soundarya, Jayasudha, Kader Khan, Anupam Kher
ដឹកនាំដោយៈ - E. V. V. Satyanarayana
ផលិតដោយ៖ - G. Adiseshagiri Rao
តន្ត្រីដោយ៖ - អាណូម៉ាលីក