ក្នុងចំណោមពួកយើងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌ / ក្នុងចំណោមពួកយើងចលនា / ក្នុងចំណោមពួកយើងពេលដ៏រីករាយ
សួស្តី! ខ្ញុំជាស្គីហើយខ្ញុំបង្កើតវីដេអូជីវចលខ្មោចឆៅក្នុងចំណោមពួកយើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នក! ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តក្នុងចំណោមពួកយើង zombie សូមចុច like និង subscribe ខ្ញុំ!

មើលវីដេអូផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំ៖
ក្នុងចំនោមយើងពេលកំប្លែង៖ https: //youtube.com/playlist? list = PLa ...
ក្នុងចំណោមអនុស្សាវរីយ៍ Us: https: //youtube.com/playlist? list = PLa ...

#amongus #animation #AmongUsAnimation #Zombie