ភាពគ្មានទោសពៃរ៍ភាគទី ១៣ (វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ)
អត្ថបទរឿងអង់គ្លេស

បាហារ (ដេនីសÇakır) បានរៀបការហើយមានកូនពីរនាក់។ ជីវិតរបស់នាងផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងនៅពេលកូនស្រីអាយុ ១៩ ឆ្នាំរបស់នាងលង់ស្រលាញ់បុរសខុស។ ស្នេហាដំបូងរបស់កូនស្រីអេឡា (អ៊ីឡៃដាអាលីអាន) មិនមែនជាក្មេងប្រុសតាំងពីមហាវិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែនាងជាថៅកែអាយុ ៣៥ ឆ្នាំរបស់នាងដែលរៀបនឹងរៀបការជាមួយនារីផ្សេង។ បាហាព្យាយាមយកកូនស្រីចេញពីទំនាក់ទំនងនេះប៉ុន្តែមិនថានាងចង់ធ្វើអ្វីទេនាងមិនអាចរារាំងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេ។ បាហារនិងជីវិតគ្រួសាររបស់នាងផ្លាស់ប្តូរជារៀងរហូតនៅថ្ងៃខួបកំណើតទី ១៩ របស់អេឡា។

HülyaAvşar
Deniz Çakır
Mehmet Aslantuğ
Serkay
TütüncüİlaydaAlişan
Deniz Işın
Selen Uçer
Tolga Güleç
Asena
TuğalErtuğrulPostoğlu
AlayçaGidişoğlu
គីមីវិទ្យាGökçeAytaç
Gizem Ergün
Asena Keskinci
Ozan Kaya
Oktu RüçhanFOalışkur

#FOX #Innocence #InnocenceEnglish