ជំរាបសួរទៅទស្សនិកជននិងអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានមើលMovingWork😄
សូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ "ក្នុងចំណោមពួកយើងរបៀបរស់ចលនាជាមួយខ្មោចឆៅ" ដូច្នេះfar💗💗
យើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការបន្ថែមវីដេអូច្រើនទៀតចម្រុះនិងភាពសប្បាយរីករាយ !!
សូមបន្តឱ្យនៅជាមួយMovingWork😄😄
ប្រសិនបើចលនា Movingwork គឺគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍,
ជាវជាប្រចាំនិងដូចជា! សូមកំណត់សំឡេងរោទិ៍!
ការជាវនិងការចូលចិត្តរបស់អ្នកគឺជាការជម្រុញធំ
សូមចាកចេញពីប្រភពនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែទទួលបានpermission🥔🍆🍐នេះ