ភាពយន្តស៊្រីហីតហិណ្ឌូស្វាហ្កា (១៩៩០) ។
សម្តែងដោយ៖ Govinda, Rajesh Khanna, Juhi Chawla, Madhavi, Neena Gupta, Paresh Rawal, Satish Kaushik ។
ដឹកនាំរឿង៖ ដេវីដដាវ៉ានអ្នកផលិត៖ ណាន់ឌូ
តូឡានី #LatestHindiMovie #LatestBollywoodMovie #HindiSuperhitMovie

►មើលភាពយន្ត Bollywood Superhit - https://bit.ly/-BollywoodMovies

►មើលភាពយន្ត Superhit ហិណ្ឌូ - https://bit.ly/-HindiMovies

►មើល ភាពយន្តរ៉ូមែនទិករ៉ូមែនទិក - https://bit.ly/HindiRomanticMovies

►មើលភាពយន្តសកម្មភាពហិណ្ឌូ - https://bit.ly/HindiActionMovies

►មើលភាពយន្តកំប្លែងហិណ្ឌូ - https://bit.ly/HindiComedyMovies

►មើលភាពយន្តដែលបានចាក់ផ្សាយថ្មីហិណ្ឌូ - https: //bit.ly/NewReleasedHindiDubbed ...

►មើលភាពយន្តបុរាណហិណ្ឌូបុរាណ - https://bit.ly/OldHindiClassicMovies

►ចូលចិត្តយើងនៅលើហ្វេសប៊ុក៖ https: //www.facebook.com/ultramoviepa ...

►តាមយើងតាម Instagram: https: //www.instagram ។ com/p/CDONzmHBE ...

►តាមយើងតាម Twitter៖ https: //mobile.twitter.com/ultramovie ...

►គេហទំព័រ៖ http://www.ultraindia.com