លេខវិញ្ញាបនប័ត្រសេនស័រ- ឌីល/២/១០៨/២០១៩ -MUM
ភាពយន្តដើម៖- កាវ៉ាឆាំអ៊ិនតាលីស
ស្តាខាសៈ- Bellamkonda Sreenivas, Kajal Aggarwal, Neil Nitin Mukesh, Mehreen Pirzada, Mukesh Rishi, Posani Krishna Murali
Music:- អេស Thaman
អ្នកផលិត៖ - ណាវីនស៊ិនថេនី
នាយក៖- ស្រ្រីនវីសម៉ាមីឡា

ការមិនទទួលខុសត្រូវ៖- យើងគ្រាន់តែជាអ្នកកាន់កាប់មាតិកានេះប៉ុណ្ណោះ។ រាល់មតិយោបល់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងភាពយន្តនេះអាចជារបស់អ្នកដឹកនាំឬអ្នកផលិតដើមតែមិនមែនជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដូចគ្នាឡើយ។