គ្រារឿងព្រេងនិទានល្អបំផុតនៅក្នុងកីឡា! Tennis, បាល់បោះ, បាល់ទាត់, ហុកគី, គ្រីឃីតជាដើមសូមចុចជាវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ..

🎵តន្ត្រី៖
https: //www.youtube.com/watch? v = fiPhs ...
លេវីអានថេ - ស្នេហាពិត [NCS ចេញផ្សាយ]
រ៉យណុច - ស្ដាយក្រោយ [ NCS Release]

សម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនិងការផ្តល់ការងារ៖
cenkbezircibusiness@gmail.com

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម៖
Instagram► cenk_bezirci

------------------------------ -------------------- ----
Neymar, Ronaldo, Adi Paryanta, Roberto Carlos, Lebron James, Khabib Nurmagomedov ជាដើម
--------- ----------------------------------------- ----

Cenk Bezirci © ២០២០