ជាវសម្រាប់ដំណើរផ្សងព្រេងបន្ថែម៖ http://goo.gl/n6oFhZ
លីលីនិងបេនយ៉ាមីនស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ដោយលោក Tod! តើពេត្រុសអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេនិងកំប្រុកដែលជាប់នៅក្នុងទ្រុងរបស់លោកម៉ាកហ្គ្រេហ្គោបានទេ?
ពេត្រុសទន្សាយពោរពេញដោយការផ្សងព្រេងនិងភាពរំជើបរំជួលដោយចាប់យកបំណងប្រាថ្នាពីកំណើតរបស់កុមារក្នុងការរុករក។ វាប្រារព្ធប្រធានបទនៃមិត្តភាពធម្មជាតិការរកឃើញនិងការផ្សងព្រេងនៅពេលពេត្រុសស៊ើបអង្កេតជុំវិញពិភពលោក។

#PeterRabbit #CartoonsForKids