ឥណទានភាពយន្ត -
ដឹកនាំសម្តែង៖ Joshiy សម្រួល
តន្ត្រីដោយ៖ M. Jayachandran
និពន្ធ ទំនុកច្រៀង ដោយ៖ សាឈី - សិទ្ធី
សម្តែងដោយ - ព្រីតវិរៈស៊ូគូម៉ារ៉ន, ណារ៉ាអ៊ីន, បាវ៉ាណា, ចាយ៉ាស៊ូរីយ៉ានិងប៊ីជុនម៉ុន។

រឿងរ៉ាវ -
មឺនអេនឌីនៃធនាគារអាយប៊ីអាយធុញទ្រាន់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់អេភីភីហារីសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចោរកម្មអេធីអឹមថ្មីៗនេះ។ ឥឡូវនេះគាត់ជួលភេលីចជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដ៏មុតស្រួចម្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯង។