លីលអ៊ូហ្សូវ៉ាយ - ភាពយន្ត [វីដេអូតន្ត្រីផលិតដោយអ្នកគាំទ្រ]
Instagram៖ https://bit.ly/3t3AYlJ
សូរសំឡេង៖ https://bit.ly/2MKnATP
# លីលីយូវីវ៉េត # ម៉ៅវី

ចុះឈ្មោះសម្រាប់មាតិកាច្រើនទៀត។
នេះមិនមែនជាការលេចធ្លាយឬវីដេអូចម្រៀងផ្លូវការសម្រាប់បទចម្រៀងភាពយន្តដូចជាភាពយន្តអេមអេឌីឬអ្វីដែលគេហៅថាបទចំរៀងនោះទេ។ Lil Uzi Vert បានបង្ហោះអត្ថបទខ្លីៗនៃចម្រៀង / វីដេអូចម្រៀងនៅលើ Twitter ។ អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺទាញយកវីដេអូពីធ្វីតធឺហើយបង្ហោះវាជាអ្នកគាំទ្រតន្រ្តីវីដេអូ។