សូមឱ្យគ្រោះថ្នាក់! ពិនិត្យមើលរាល់ពេលដែល Darkwing Duck ស្ថិតនៅលើ DuckTales!

មើល DuckTales នៅលើ Disney XD ហើយពិនិត្យមើលដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ McDuck បន្ថែមទៀតនៅទីនេះ៖ https: //www.youtube.com/playlist? list ...

ទិនានុប្បវត្តិ Junior Woodchuck ដែលបាត់បង់ជាយូរមកហើយដឹកនាំគ្រួសារ Duck ក្នុងការតាមរកវត្ថុបុរាណបាត់បង់ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក ។ ប៉ុន្តែ FOWL ដែលជាអង្គការសំងាត់ពីអតីតកាលរបស់ Scrooge បានបោះជំហានចេញពីស្រមោលដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេដោយមិនគិតថ្លៃ។ គ្រួសារនឹងត្រូវឆ្លាតវៃស្វិតស្វាញជាងមុនដើម្បីប្រឈមមុខនឹង FOWL និងជួយសង្គ្រោះពិភពលោក!

#ឌីសនីសស៊ីដា