ដឹកនាំរឿងដោយ: Anees Bazmee

សាច់រឿងដោយ៖ Rajiv Kaul

សម្តែងដោយ៖ Anil Kapoor
Nana Patekar
Dimple Kapadia
John Abraham
Shruti Haasan
Shiney Ahuja

© RG Entertainment India Pvt ។ អិលធីឌី ២០២១
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ---------
រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិក!

តាមយើងតាម Twitter៖
https://twitter.com/Royalgoldfilms

តាមយើងតាមហ្វេសប៊ុក៖
https: //www.facebook.com/royalgoldent ...

តាមយើងតាម Instagram:
https://www.instagram.com/royalgoldfilms