គេចចេញពីជំរុំមរណភាពរបស់ស្តាលីន (២០១៧) ។ ភាពយន្តភ័យរន្ធត់ពេញ។

SYNOPSIS
ផ្អែកលើរឿងពិតមេបញ្ជាការម្នាក់ត្រូវជាប់គុកនៅ Gulag របស់ Josef Stalin ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៧ ។

ដឹកនាំរឿង៖ ហ្សាហ្សាប៊ូដហ្សេ
សសម្តែង៖ ម៉ៃកូឡាបេរេហ្សា , អូឡេកស៊ូឡា, អាឡិចសាន់ដ្រាម៉ាវ្រីត

ខ្សែភាពយន្តទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រុមហ៊ុនចែកចាយរៀងៗខ្លួន។

- ជាវឆានែលយូធូបរបស់យើង៖ https: //www.youtube.com/channel/UCsJ _...
- គេហទំព័រ៖ http://www.mediatime.net/