គេចចេញពីជំរុំមរណភាពរបស់ស្តាលីន (២០១៧) ។ ខ្សែភាពយន្តភ័យរន្ធត់។

SYNOPSIS
ផ្អែកលើរឿងរ៉ាវពិតមេបញ្ជាការម្នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅចូសេហ្វស្តាលីនហ្គូលហ្គាសក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៧។ បន្ទាប់មកអ្នកទោសគ្រោងរៀបចំការបះបោរលើកដំបូងហើយរត់គេចខ្លួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសូវៀត។

នាយក: ហ្សាហ្សា Buadze
ខាសៈ Mykola Bereza, Oleg Shulga, Aleksandr Mavrits

ខ្សែភាពយន្តទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិដោយក្រុមហ៊ុនចែកចាយរៀងៗខ្លួន។

- ជាវឆានែលយូធូបរបស់យើងខ្ញុំ៖ https: //www.youtube.com/channel/UCsJ _...
- គេហទំព័រ៖ http://www.mediatime.net/