ភាពយន្តឥណ្ឌាចុងក្រោយបង្អស់របស់អ៊ឹមវ៉ាស៊ីស៊ីរ៉ូសឡា

ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ Indra Kumar

ការសម្តែងភាពយន្តដោយៈម៉ាដាហ្គាស្កានិងអាកាសាកគូសាក

ដំណើររឿងដោយ៖ Tushar Hiranandani

សម្តែងដោយ៖ រីស៊ីធីឌឺម៉ាឃុក
Vivek Oberoi
Aftab Shivdasani
Urvashi Rautela
សូនីឡារ័ត្ន

រក្សាសិទ្ធិដោយ RG Entertainment India Pvt អិលធីឌី ២០២០
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ -------
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង!

តាមដានយើងខ្ញុំតាម Twitter៖
https://twitter.com/Royalgoldfilms

តាមដានពួកយើងនៅលើ Instagram:
https://www.instagram.com/royalgoldfilms