សូមចុចទីនេះដើម្បីជាវសម្រាប់ដំណើរផ្សងព្រេងបន្ថែម៖ http://goo.gl/n6oFhZពេត្រុសទន្សាយពោរពេញដោយការផ្សងព្រេងនិងភាពរំជើបរំជួលដោយចូលទៅក្នុងបំណងប្រាថ្នាពីកំណើតរបស់កុមារក្នុងការរុករក។ វាប្រារព្ធប្រធានបទនៃមិត្តភាពធម្មជាតិការរកឃើញនិងការផ្សងព្រេងនៅពេលពេត្រុសស៊ើបអង្កេតជុំវិញពិភពលោក។

សូមចុចទីនេះដើម្បីជាវសម្រាប់ដំណើរផ្សងព្រេងបន្ថែម៖ http://goo.gl/n6oFhZ