រឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងរឿងអ្នកបច្ចេកទេស Thirumalai ដែលរស់នៅជាមួយមិត្តភក្តិនិងឪពុកម្តាយរបស់គាត់នៅពុទ្ធិតេតខេនណាយ។ ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ២០០២ គាត់បានជួបស្វាតធីហើយលង់ស្រលាញ់នាង។ ប៉ុន្តែដោយសារតែអាកប្បកិរិយាក្រអឺតក្រទមរបស់នាង Thirumalai ត្រូវបានវាយដោយដំបងរបស់នាង។ បន្ទាប់ពីដឹងពីចរិតល្អរបស់គាត់នាងបានទទួលយកអារម្មណ៍របស់គាត់។ នេះត្រូវបានជំទាស់ដោយឪពុករបស់នាងឈ្មោះអាហូកដែលហៅចោរប្លន់ម្នាក់ឈ្មោះអារ៉ាស៊ូដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាថៅកែឧក្រិដ្ឋកម្មម៉ាហ្វីយ៉ាដ៏ធំម្នាក់នៅឆេណៃ។ ដូច្នេះ Thirumalai ប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេហើយនេះធ្វើឱ្យ Arasu ដឹងរាល់ការប្រព្រឹត្តខុសរបស់គាត់។ នៅទីបំផុតអារ៉ាស៊ូផ្លាស់ប្តូរគំនិតអំពីការប្រកួតហើយអាដូកក៏ដឹងពីកំហុសរបស់គាត់ដែរ។ នៅទីបំផុតគាត់ព្រមទទួលយកស្នេហារបស់ពួកគេហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានជួបជុំគ្នាវិញ។