ស៊ូបាសជាវរសេនីយ៍ឯកកងទ័ពឥណ្ឌាត្រូវបានបញ្ជូនទៅចាប់ភេរវករ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មកាន់តែស្មុគស្មាញនៅពេលដែលគាត់រកឃើញថាភេរវករកំពុងរៀបចំផែនការចលាចលនយោបាយនៅឥណ្ឌា។