*** ខ្សែភាពយន្តនេះស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណមិនផ្តាច់មុខពីស្ទូឌីយោឡេអូម៉ាក រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ***

បន្ទាប់ពីមរណភាព - បន្ទាប់ពីមរណភាពភ្លាមៗរបស់parentពុកម្តាយដែលនៅរស់ចុងក្រោយ - ប៉ារបស់ពួកគេបងប្អូនប្រុសស្រីពីរនាក់ត្រលប់មកគ្រួសារវិញបន្ទាប់ពីអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីប្រឈមមុខដាក់គ្នាប្រឈមមុខនឹងការពិតនិងប្រឈមមុខនឹងអនាគត។ ប៉ុន្តែតើពួកគេដឹងអ្វីខ្លះពីអតីតកាល?

ឆ្នាំ ២០១២
តារា៖ Claira Watson Parr, Ben Shockley, David Wayman
#FreeFullMoviesOnYouTube #FreeFullSciFiMovies #ScienceFictionMovies