លោក Menon, MD នៃធនាគារ IBI មានការធុញទ្រាន់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់ ACP Harris ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចោរកម្មអេធីអឹមនាពេលថ្មីៗនេះ។ ឥឡូវនេះគាត់ជួលភេលីចជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដ៏មុតស្រួចម្នាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯង។