`

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយពេលវេលា

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយពេលវេលា
  • Subscribed: 170K subscribers

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយពេលវេលា

សូមស្វាគមន៍ចំពោះបណ្តាញមេឌាវិសិន! នេះជាកន្លែងល្អបំផុតដើម្បីរីករាយនឹងការមើលភាពយន្តនៅលើ YouTube ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ខ្សែភាពយន្តដែលបានបញ្ចូលទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុនចែកចាយរៀងៗខ្លួន។ បណ្តាញមេឌាមេឌាគឺជាក្រុមហ៊ុនឌីជីថលឯករាជ្យមួយដែលផលិតការកម្សាន្តព័ត៌មានការបំផុសគំនិតនិងខ្លឹមសាររីករាយសម្រាប់ទស្សនិកជនទូទាំងពិភពលោក។


Vidoes