`

អេផិចមេឌាអង់គ្លេស

អេផិចមេឌាអង់គ្លេស
  • Subscribed:

អេផិចមេឌាអង់គ្លេស

អេផិចមេឌាគឺជាក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិតនិងផលិតកម្មធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។ អ៊ីមបានចូលរួមក្នុងការផលិតនិងចែកចាយស៊េរីទូរទស្សន៍។ បណ្ណាល័យមានច្រើនជាង ៤៥ គម្រោងដែលមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចជាល្ខោនអ្នកស៊ើបអង្កេតកំប្លែងនិងសកម្មភាព។ ស៊េរីដែលពេញនិយមបំផុតដោយអេផិចមេឌា - "ហ្វ្លុយ", "ហ្វ្លុយ: ការលោះ", "អ្នកស៊ើបការណ៍", "ការចាកចេញ", "កំហឹង" និងអ្នកដទៃ។


Vidoes