`

រឿងនិទាន

រឿងនិទាន
  • Subscribed: 180K subscribers

រឿងនិទាន

ខ្ញុំចូលចិត្តរឿងរ៉ាវ នៅពេលខ្ញុំដឹងវាខ្ញុំគិតថាវាជាការរត់គេចពីពាក្យពិតប៉ុន្តែមិនមែនវាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំទេ ... នេះនៅលើយូធ្យូបគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើឱ្យសហគមន៍ក្លាយជាមនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នា Ps: ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជាវឆានែល នៅលើប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំអ្នកនឹងឃើញ៖ ភាពយន្តហូលីវូដបានពន្យល់ជាភាសាហិណ្ឌី ភាពយន្តកូរ៉េពន្យល់ជាភាសាហិណ្ឌី ការពន្យល់អំពីស៊េរីគេហទំព័រ


Vidoes