`

Kaboom ពង្រីក

Kaboom ពង្រីក
  • Subscribed: 228K subscribers

Kaboom ពង្រីក

កំពុងរកមើលសិប្បកម្ម DIY សាលារៀនការជិវិតជីវិតឧបសគ្គការប្រកួតប្រជែងគំនូរព្រាងរូបភាពគួរឱ្យអស់សំណើចស្ថានភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន? អ្នកដាក់ឈ្មោះវា - យើងនឹងទទួលបានទាំងអស់! យើងនៅទីនេះដើម្បីបំបាត់ភាពធុញទ្រាន់ទាំងអស់នៅទីនេះនិងត្រង់នេះនៅលើប៉ុស្តិ៍យូធ្យូបដែលកំពុងរីកចម្រើននេះ! យើងនៅទីនេះដើម្បីបញ្ចូលអ្នកជាមួយនឹងថាមពលច្នៃប្រឌិតនិងភាពវិជ្ជមានរបស់យើង! ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនចូលរួមជាមួយ KABOOM ZOOM ហើយរីករាយជាមួយគ្នា?!


Vidoes