`

ស្គរស្គ្រីន

ស្គរស្គ្រីន
  • Subscribed: 6.75M subscribers

ស្គរស្គ្រីន

សូមរីករាយជាមួយការសម្តែងខ្សែភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងការលេងសើចបែបវប្បធម៌ប្រជាប្រិយស៊េរីដើមអត្ថាធិប្បាយប្រកបដោយការគិតនិងអ្វីដែលយើងអាចគិតបានបន្ទាប់។ គ្រប់ពេលវេលាស្តង់ដារប៉ាស៊ីហ្វិក (Los Angeles)៖ ភាពយន្តស្មោះត្រង់ - ថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោង ១០ ព្រឹក បញ្ចាំងលើអេក្រង់ - នៅពេលណាដែលយើងចង់!


Vidoes